Náš zdravotnický tým

Naše ordinace je akademickým pracovištěm I. lékařské fakulty UK. Můžete se tedy u nás setkat se studenty i mladými lékaři na stáži.

Lékaři

Cyril Mucha

Jmenuji se Cyril Mucha, jsem ženatý a mám 2 syny a dceru. Po studiu na gymnáziu v Praze 7 Nad Štolou 1, jsem studoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Za dobu mého studia změnila název, takže jsem promoval na II. Lékařské fakultě UK. Již během studia jsem pracoval na různých klinických odděleních – zejména kardiologie a kardiochirurgie. Zúčastnil jsem se též stáže ve Velké Britanii na přední londýnské klinice. 
Po promoci v roce 1993 jsem pracoval více než 3 roky na interním oddělení Železniční nemocnice v Praze ve funkci sekundárního lékaře. Od září 1996 do konce roku 1997 jsem byl zaměstnán v doškolovacím zařízení pro lékaře IPVZ v Praze. V dubnu 1998 jsem si otevřel soukromou lékařskou praxi v Praze 6.
Atestaci mám ze všeobecného lékařství. Jsem členem České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, ve společnosti Všeobecného lékařství pracuji ve funkci krajského konzultanta pro kraj Praha. Jsem členem pracovní komise předsednictva ČLS pro IT. Pracuji též jako odborný asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK. Jsem členem Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.
K mým zájmům, kromě rodiny a profese, patří čtení, divadlo a výpočetní technika.

 

Šárka Hrušáková

Jmenuji se Šárka Hrušáková. Po ukončení gymnázia Arabská v Praze 6 jsem vystudovala 2. lékařskou fakultu UK. Promovala jsem v roce 1997. Interní praxi jsem získala po mateřské dovolené  na
2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Rozsáhlou předatestační přípravu jsem dále absolvovala na klinikách FN Motol, ÚVN a VFN. V kolektivu "Ordinace Mucha" pracuji od roku 2007, atestaci v oboru praktické lékařství jsem získala v roce 2010. Mezi mé profesní zájmy patří mimo jiné geriatrie a péče o diabetické pacienty, podílím se i na klinickém výzkumu diabetu mellitu. Jsem vdaná 
a mám 3 děti.

 

Vojtěch Mucha

Do světa praktického lékařství jsem vstoupil již během studia na 2. lékařské fakultě UK, kdy jsem v ordinaci zastával pozici zdravotní sestry. Po promoci v r. 2015 jsem mj. pracoval i na interním oddělení Nemocnice pod Petřínem, kde jsem ještě několik let vykonával noční služby. Od atestace v oboru Všeobecné praktické lékařství v roce 2019 jsem součástí kolektivu  Ordinace Mucha. Ve své praxi kladu důraz na inovace, efektivní organizaci práce a využívání široké palety diagnostických metod včetně ultrasonografie. V oboru praktického lékařství se zajímám o témata preventivní péče, zdravotní gramotnosti, nebo výzkumu.

Již od počátku svého vzdělávání jsem aktivním členem spolku Mladí praktici, od roku 2021 působím jako jeho předseda. Paralelně též přispívám k výuce mediků na 1. lékařské fakultě UK, kde od letošního roku zastávám pozici asistenta ústavu všeobecného lékařství. Náš obor budoucím lékařům prezentuji interaktivní formou multimediálních modelových situací, při kterých se učí, jak přemýšlet o diagnostickém procesu. 
 

Jiří Baroch

1960 jsem promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
1960 Interní atestace I. st.
1978 Atestace z všeobecného lékařství
1960-64 na umístěnku OÚNZ Most – interna
1964 – 2003 OÚNZ Praha 6 – obvodní, posléze praktický lékař
2003 – 2008 zastupování: Stud. zdrav. stř. Praha 6 Bechyňova, ordinace VŠCHT Praha 6
od 1.1.2010 pracuji v Ordinaci Mucha, s.r.o.

 

Hana Přibylová

Jmenuji se Hana Přibylová. Po absolvování Gymnasia Jana Keplera jsem vystudovala 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií jsem kromě vedení skautského oddílu a práce
s nevidomými dětmi strávila také rok v jedné z komunit Camphill Village Trust jako dobrovolník.( Jedná se o komunity s lidmi s rozličným fyzickým i psychickým postižením využívající antroposofický přístup). Promovala jsem v roce 2003. Přes 4 roky jsem pracovala na Interním oddělení Nemocnice České Budějovice jako sekundární lékař, mou domovskou stanicí bylo oddělení zaměřené na léčbu diabetu a postižení ledvin. Jsem členkou Společnosti všeobecného lékařství Jana Evangelisty Purkyně od roku 2010.

 

Štěpán Hodač

 

Zdravotní sestry

Kateřina Remešová
Magdaléna Nikodýmová
Bohdana Jakubcová
Kateřina Janků
Zdislava Moudrá

 

 

 

Podporujeme chlapce z Ugandy

 

 

 

Naše ordinace se již několikátým rokem zapojuje do projektu "Adopce na dálku".

"Náš" adpotovaný chlapec se jmenuje Joshua Mukasa a podporujeme ho již od počátku jeho cesty za vzděláním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař Praha 6 
HOME

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

 

Všechna práva vyhrazena © 2024 NETservis s.r.o.