Kdo jsme

Celý zdravotnický tým

 

LÉKAŘI:

Cyril Mucha

Jmenuji se Cyril Mucha, jsem ženatý a mám 2 syny a dceru. Po studiu na gymnáziu v Praze 7 Nad Štolou 1, jsem studoval Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Za dobu mého studia změnila název, takže jsem promoval na II. Lékařské fakultě UK. Již během studia jsem pracoval na různých klinických odděleních – zejména kardiologie a kardiochirurgie. Zúčastnil jsem se též stáže ve Velké Britanii na přední londýnské klinice. 
Po promoci v roce 1993 jsem pracoval více než 3 roky na interním oddělení Železniční nemocnice v Praze ve funkci sekundárního lékaře. Od září 1996 do konce roku 1997 jsem byl zaměstnán v doškolovacím zařízení pro lékaře IPVZ v Praze. V dubnu 1998 jsem si otevřel soukromou lékařskou praxi v Praze 6.
Atestaci mám ze všeobecného lékařství. Jsem členem České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, ve společnosti Všeobecného lékařství pracuji ve funkci krajského konzultanta pro kraj Praha. Jsem členem pracovní komise předsednictva ČLS pro IT. Pracuji též jako odborný asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK. Jsem členem Centrální etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.
K mým zájmům, kromě rodiny a profese, patří čtení, divadlo a výpočetní technika.

 

Šárka Hrušáková

Jmenuji se Šárka Hrušáková. Po ukončení gymnázia Arabská v Praze 6 jsem vystudovala 2. lékařskou fakultu UK. Promovala jsem v roce 1997. Interní praxi jsem získala po mateřské dovolené  na
2. interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Rozsáhlou předatestační přípravu jsem dále absolvovala na klinikách FN Motol, ÚVN a VFN. V kolektivu "Ordinace Mucha" pracuji od roku 2007, atestaci v oboru praktické lékařství jsem získala v roce 2010. Mezi mé profesní zájmy patří mimo jiné geriatrie a péče o diabetické pacienty, podílím se i na klinickém výzkumu diabetu mellitu. Jsem vdaná
a mám 3 děti.

 

Nela Šrámková

Jmenuji se Nela Šrámková. Po absolvování gymnázia v Rakovníku jsem nastoupila na 2. lékařskou fakultu UK v Praze. Studium jsem ukončila v roce 2009. Po absolvování předatestační přípravy jsem složila v roce 2012 atestaci ze všeobecného praktického lékařství. V ordinaci Mucha pracuji od roku 2009, dále jsem zaměstnána jako externí lékař interního oddělení Nemocnice pod Petřínem.
Jsem členem organizace Mladí praktici a Společnosti všeobecného lékařství. Mezi moje zájmy patří cestování, sport, divadlo.

 

Jiří Baroch

1960 jsem promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
1960 Interní atestace I. st.
1978 Atestace z všeobecného lékařství
1960-64 na umístěnku OÚNZ Most – interna
1964 – 2003 OÚNZ Praha 6 – obvodní, posléze praktický lékař
2003 – 2008 zastupování: Stud. zdrav. stř. Praha 6 Bechyňova, ordinace VŠCHT Praha 6
od 1.1.2010 pracuji v Ordinaci Mucha, s.r.o.

 

Hana Přibylová

Jmenuji se Hana Přibylová. Po absolvování Gymnasia Jana Keplera jsem vystudovala 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií jsem kromě vedení skautského oddílu a práce
s nevidomými dětmi strávila také rok v jedné z komunit Camphill Village Trust jako dobrovolník.( Jedná se o komunity s lidmi s rozličným fyzickým i psychickým postižením využívající antroposofický přístup). Promovala jsem v roce 2003. Přes 4 roky jsem pracovala na Interním oddělení Nemocnice České Budějovice jako sekundární lékař, mou domovskou stanicí bylo oddělení zaměřené na léčbu diabetu a postižení ledvin. Jsem členkou Společnosti všeobecného lékařství Jana Evangelisty Purkyně od roku 2010.

Terezie Mannová

Vojtěch Mucha

Martina Křehnáčová

 


ZDRAVOTNÍ SESTRY:
Bohumila Skokanová
Táňa Yahoda
Magdaléna Nikodýmová
Emanuela Tuháčková
Bohdana Jakubcová


 

 MUDr. Cyril Mucha, praktický lékař Praha 6 
HOME

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.